NY VERSION UTE NU

First Space – en smartare hållbarhetsutbildning

Stärker hållbarhetsprofilen

En ökad kompetensnivå kommer automatiskt att stärka er hållbarhetsprofil. Speciellt om det finns en tydlig koppling till verksamhetens mål.

Möter omgivningens krav

E-learning underlättar administration och uppföljning av utbildning. Dessutom är det tidsbesparande och kostnadseffektivt.

Skapar engagemang

Genom att fokusera på vad som är möjligt i framtiden kommer ni att skapa ett starkare engagemang. Hållbarhet handlar om affärsnytta.

Ny syn på området

Webbutbildningen har utformats i nära samarbete med näringslivsrepresentanter från flera olika branscher. Åsa Svenfelt, forskare och docent i hållbar utveckling, samt Fredrik Gröndahl, prefekt vid SEED på KTH i Stockholm, har bidragit med faktaunderlag.

Nu finns en ny version av utbildningen. I fokus finns möjligheterna med hållbar utveckling. Syftet är att både utbilda och engagera medarbetarna i organisationen.

Erbjudandet

Några referenser

Exempel på organisationer som använder utbildningen